پایان نامه الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین و سازگاری اجتماعی کودکان

شیوه اجرای پرسشنامه ها

کلیه پرسشنامه ها به صورت فردی اجرا شدند. به این شکل که آغاز با خانواده ها در مورد اهداف پژوهش صحبت گردید و به آنها گفته گردید هیچ اسمی از آنان در پژوهش برده نخواهد گردید و بنا بر این صادقانه به سؤالات پاسخ دهند. پس از آن دستور العمل پرسشنامه برای آنها تبیین داده گردید. همچنین برای مطالعه سازگاری اجتماعی نو آموزان، پرسشنامه مورد نظر به معلمان تحویل داده گردید و از هر کدام از آنها خواسته گردید تا با دقت موردها پرسشنامه را خوانده و با در نظر داشتن فراوانی رفتار مورد نظر، پاسخ درست را علامت بزنند. در نهایت پرسشنامه هایی که به والدین داده شده بود با پرسشنامه های تحویل داده شده به معلمان جمع آوری گردید و هر نو آموز در مورد موردها پرسشنامه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

روش تحلیل داده ها

در این پژوهش به مقصود مطالعه الگوهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی نو آموزان پیش دبستانی از آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد بهره گیری گردید. همچنین به مقصود پاسخگویی به سؤالات پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند گانه به روش همزمان بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *