در تئوری یادگیری شناختی جدید که مبتنی بر مدل عملکرد سالم روانی بشر می باشد سه اصل مطرح می گردد : فرض یا اصل اول بر این می باشد که کودک زندگی خود را با یک توانایی ذاتی جهت عملکرد روانی سالم آغاز می کند . این توانایی ذاتی شامل تمایل به یادگیری و انگیزش جهت رشد و شکوفایی توانایی های بالقوه در جهت سبک زندگی اجتماعی سالم می باشد . پس در این دیدگاه عزت نفس فطری می باشد و نیازی به یادگیری و رشد و افزایش ندارد . فرضیه یا اصل دوم این تئوری آن می باشد که بزهکاری و دیگر رفتارهای انحرافی از طریق یادگیری حاصل می شوند . کودک و نوجوان در شرایطی می باشد که اگر هر عاملی را که متفاوت و یا در تعارض با الگوی او باشد ، دریافت نماید ، دچار احساس نا امنی مانند خشم ، اضطراب و افسردگی خواهد گردید . پس هر زمان که الگوی کودک و نوجوان دچار دگرگونی گردد یا مورد تهدید قرار گیرد ، او به گونه ناخودآگاه احساس نا امنی خواهد نمود ، و این احساسات بعدها به صورت رفتارهای انحرافی مانند بزهکاری ، سوء مصرف مواد مخدر و شکست تحصیلی نمایان خواهد گردید . پس اگر کودکان و نوجوانان یک سیستم شناختی نا آشنا را به طرح شناختی اولیه خویش ضمیمه نکنند ، در آن صورت توانایی ذاتی و فطری آنان جهت عملکرد سالم طبیعی و رفتار تکامل یافته ، عزت نفس و سلامت عاطفی تکامل خواهد پیدا نمود . اصل سوم آن می باشد که هر توانایی ذاتی کودک برای سلامتی و عملکرد روانی تکامل یافته می تواند در جهت رفتارهای بزهکارانه و خود تخریبی بر انگیخته گردد . پس اگر شرایط اصلی موجود باشد ، کودکان و نوجوانان می توانند توانایی تفکر خویش را به کار اندازند و از این طریق عملکرد روانی سالم و طبیعی خویش را به دست آورند . پس طبق مدل تئوری یادگیری شناختی جدید ، نوجوانان خطر آفرین سطوح بالاتری از احساس ناامنی آموخته شده دارند و از طرفی آن ها می توانند به چهار چوب های شناختی که نا امنی کمتری را تحریک می کنند ، دست یابند . به نظر میلز( 1987) ، تحقیقات اخیر در مورد جوانان خطر آفرین بر پایه تئوری یادگیری شناختی جدید می باشد .طبق نظر محققان ، جوانان خطر آفرین شرایط موجود را بیشتر از طریق بهره گیری از یک سیستم تفکر شناختی موجود که به گونه خودکار برنامه ریزی می گردد و بر اساس یادگیری شناختی جدید بر اساس مطالعات و تحقیقات برنامه های پیشگیرانه می باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه پیش‌ بینی‌ کیفیت زندگی زناشویی زوجین با مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید