از نگاه این رویکرد، تجربه اصلی ترین رکن معنای یک مکان را داراست و پس در یک مکان ارتباط مستقیم با چگونگی ادراک انسانی و مقولات مربوط به آن را دارد. تحقیقات به اقدام آمده نشان می دهد که هر چه مدت ارتباط فرد با یک مکان بیشتر گردد به همان نسبت شناخت و ادراک انسانها از آن مکان نیز افزایش می یابد و امکان ایجاد احساس تعلق در محیط نیز افزایش پیدا می کند (هایدالکو[2]، 2001).

ولز[3](1989) با اظهار ارتباط اساسی و جدایی ناپذیر مفهوم احساس تعلق به مدرسه با جنبه های انسانی اعلام می دارد که تمایل و ادراک انسانی در بستر زمان مساله ای می باشد که اکثرا بعد ناآگاهانه و ادراکی در لایه های خاموش تجربه افراد دلالت دارد که از آن به عنوان حس تعلق تعبیر می گردد و احساسی توام با عاطفه ایجاد می کند. رلف از این حس به عنوان نقطه امن اتکایی فرد از دنیای اطراف خود تصریح می کند و تعلق مهم روحی – روانی فرد به مکان خاص را نتیجه این احساس اظهار می کند.

2- Dunkley

3-  Hidalgo

Wells  4 –

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارتباط تاثیرات هیجانی دانش آموزان با ارائه تکلیف به روش حل تمرین

دیدگاهتان را بنویسید