1-7  تعاریف اصطلاحات پژوهش

1-7-1 تعاریف نظری

  1. داده

داده عبارت می باشد از یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر موردها. به­ عبارت دیگر داده­ها، رشته واقعیت­های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند و از دیدگاه سازمانی داده­ها یک سلسله واقعیت­های ثبت شده منظم تلقی می­شوند (رفعتی، 1387).

 

  1. اطلاعات

اطلاعات داده­های دسته­بندی شده می باشد. اطلاعات، مجموعه­ای از داده­ها و توضیحات و تفاسیر معنی­دار راجع به موضوع، رویداد یا فرایندی ویژه می باشد (برگرون[1]، 1386).

 

  1. دانش

دانش، شبکه ظریف و دقیقی از قطعات اطلاعاتی دارای ارتباط پویا می باشد که در یک محیط خاص یا فضای ذهنی و فرایندهای بهره گیری از اطلاعات اجرایی، جای می­گیرد (آپشاولکا2، 2005).

دانش ترکیب سیالی از تجربیات، ارزش­ها، اطلاعات زمینه­ای و بینش و بصیرت کارشناسانه مدون و شکل گرفته می باشد که چارچوبی را برای ارزیابی و ترکیب تجربیات و اطلاعات جدید فراهم می­کند، در ذهن داننده نشأت می­گیرد و به کار برده می­گردد (آپشاولکا، 2005).

[1]. Bergeron     2. Apshvalka      3. Choi

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5-1 سؤال کلی پژوهش

اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه اندازه به مدیریت دانش می­پردازند و عوامل مرتبط با اندازه مدیریت دانش شخصی آنان چیست؟

1-5-2 سؤالات جزئی پژوهش

  1. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه اندازه به شکل­گیری(خلق) دانش می­پردازند؟
  2. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه اندازه به سازماندهی دانش می­پردازند؟
  3. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه اندازه به تبادل دانش می­پردازند؟
  4. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه اندازه به کاربرد دانش می­پردازند؟
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی فهم مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه پائولو فریره

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ بیرجند


دیدگاهتان را بنویسید