تعریف واژه‌ها و اصلاحات فنی و تخصصی (مفهومی و عملیاتی)

تعریف مفهومی: تعاریفی که مفاهیم را با بهره گیری از دیگر مفاهیم توصیف می‌کنند.

مدیریت زمان: در تعریف مدیریت زمان بین صاحبنظران توافقی وجود ندارد ،بسیاری از نویسندگان به تعریف لاکین[1] استناد می‌کنند. لاکین 1973 می‌گوید:  مدیریت زمان یعنی فرآیند تعیین نیازها، گزینش هدف‌ها برای وصول به این نیازها، تعیین اولویت و برنامه‌ریزی کارها(سواری،1388). از نظر کلاسنز[2] و همکاران (2007)، مدیریت زمان، رفتارهایی هستند که هدف آن‌ها بهره گیری مؤثر از زمان،وقتی که فعالیتهای هدفدار در حال انجام می باشد، به تعبیری مدیریت زمان یعنی ارائه شیوه‌های علمی و مؤثر، صرفه‌جویی در وقت و مهارکردن آن جهت دستیابی به موفقیت بیشتر در کار و زندگی می باشد. مدیریت زمان بعنوان یک راهبرد پیش‌بینی کننده‌ای می باشد که می‌تواند نوجوانان و جوانان را در بهره گیری از فرآیندهای خود تنظیمی برانگیزاند.مدیریت زمان شامل مهارتهای برنامه‌ریزی،اولویت بندی ، اجرا و کنترل کردن ، نظم داشتن و هدف داشتن می باشد.مدیریت زمان به معنی خود مدیریتی می باشد به تعبیری به معنی در اختیار گرفتن زمان و کار خویش می باشد، و ممانعت از هدایت شدن فرد به وسیه امور و حوادث.مدیریت زمان به معنی بهره گیری مؤثر از منابع زمان و یافتن راهی برای رسیدن به اهداف شخصی می باشد.

تعاریف عملیاتی: شامل فرآیندهایی می باشد که پژوهشگر جهت تثبیت موجودیت پدیده‌ای از طریق مفهوم دنبال می کند، تعریفی که بر ویژگی‌های قابل نظاره استوار می باشد.

مدیریت زمان: مدیریت زمان در این پژوهش نمره‌ای می باشد که پاسخگوازطریق شاخص های مدیریت زمان درپرسشنامه 36 گویه‌ای بدست می‌آورد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه افزایش جرأت ورزی دانش آموزان با آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد

[1] – Lakin

[2] – Claessens

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اندازه مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی تا چه حد می باشد؟

    سؤال فرعی

  • آیا بین اندازه مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تفاوت هست؟
  • آیا بین اندازه تماشای برنامه‌های تلویزیون با مدیریت زمان نوجوانان و جوانان ارتباط هست؟
  • آیا بین اندازه توانایی مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان با جنس، تحصیلات و پایگاه اقتصادی و اجتماعی ارتباط هست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :مطالعه اندازه مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید