پایان نامه ارشد میزان رضایت اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه

4-3-6- سوال ششم پژوهش: آیا بین اندازه تولیدات علمی پژوهشی اعضای هیات علمی و اندازه مهارت های اطلاعاتی آنان ارتباط معنی داری هست؟

 

به مقصود مطالعه ارتباط بین تولیدات علمی و مهارت های اطلاعاتی اعضای هیات علمی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. نتایج مربوط به این تحلیل در جدول4-13 نشان داده شده می باشد.

 

طبق جدول فوق (4-13)، بین مهارت های اطلاعاتی و تولیدات علمی ارتباط  مثبت و معنی داری هست (01/0P <، 25/0r =). همچنین، بین اندازه آشنایی با زبان خارجی و تولیدات علمی ارتباط مثبت و معنی داری هست به طوری که با افزایش نمره اندازه آشنایی با زبان خارجی تولیدات علمی اعضای هیات علمی افزایش می یابد (01/0P <، 20/0r =). همان گونه که در جدول نشان داده شده می باشد، ارتباط مثبت و معنی داری بین تمامی متغیرهای مربوط به مهارت های اطلاعاتی با تولیدات علمی هست.  این نتیجه به این معنی می باشد که با افزایش نمره های هر یک از متغیرهای مورد مطالعه، تولیدات علمی اعضای هیات علمی نیز افزایش می یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین اندازه تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در 5 سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد بهره گیری اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های 1385-1389

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *