تحقیقات نشان داده­اند که اندازه یادگیری فراگیران در یک موقعیت یکسان متفاوت می باشد که شاید یکی از مهمترین علت های آن سبک­های متفاوت یادگیری فراگیران باشد. سبک یادگیری تعیین می­کنند که در برخورد با یک موقعیت، فرد چه مدت، به چه چیز و به چه اندازه توجه کند (اینتویستل و پترسون؛ 2004 کلب و کلب، 2005، کوزنف نیکوف[2]، 2007). شناسایی رفتارها و سبک­های یادگیری دانش­آموزان در روبرو شدن با تکالیف به مقصود دستیابی به روش­های مؤثر مطالعه و یادگیری آنها، می­تواند بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در دروس تأثیر بگذارد. در این باره، تأثیر سبک­های یادگیری کلب در آموزش و یادگیری دانش­آموزان جایگاه ویژه­ای دارد (آرسلن و همکاران[3]، 2009) که این در عملکرد تحصیلی دانش­آموزان ناتوان یادگیری تأثیر بسزایی دارد.

یکی دیگر از عوامل تأثیر­گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان خصوصیات شخصیتی آنان می باشد. برای مثال وظیفه­شناسی همواره به عنوان یک پیش­بینی کننده عملکرد ظاهر می­گردد (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[4]، 2003). پنج بزرگ را برای پیش­بینی نتایج آموزشی مختلف کشف کرده­اند. به­عبارت دیگر وظیفه­شناسی و گشودگی عملکرد دوره، خوشایندی، وظیفه­شناسی و گشودگی را پیش­بینی می­کند. خصوصا وقتی دانشجویان دانشی را که قبلا اندوخته­اند در زندگی حقیقی بکار می­برند (فراسیدس، وودفیلد و پروپات[5]، 2009). پیش روی روان رنجورخویی یا ناپایداری عاطفی به صورت منفی با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. علاوه بر پنج بزرگ خصوصیات دیگری از قبیل شجاعت یا پشتکار هم پیش­بینی کننده عملکرد تحصیلی هستند (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[6]، 2003).

[1]. Gadzla, Gvtry, Gyntr and Madsen

[2]. Entwistle, Peterson&kolb&Kozhevnikov

[3]. Arslan et al.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

[4]. Furnham

[5]. Frasyds, Vvdfyld&  propane

[6]. Chamarv, Prmvzys&  Fvrnhaym

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید