یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت برنامه­ریزی درسی می باشد. بدون برنامه­ریزی، در هیچ دوره­ای نمی­توان کاری را انجام داد. فرایند تحصیلی در هر دوره تحصیلی با عوامل مختلفی ارتباط دارد. تأثیر معلم ، ارتباط متقابل دانش­آموزان ، وسایل کمک آموزشی، فضای یادگیری ­، تواناییهای یادگیرنده و محتوای برنامه­درسی  مانند عواملی هستند که هرکدام به­گونهای خاص در یادگیرنده موثرند.

برنامه درسی مجموعه قواعد و ضوابطی می باشد که به مجموعه عناصر مرتبط با یادگیری منطق و سازمان می­دهد. در آموزش و پرورش دوره ابتدایی برای دانش­آموزان بایستی تعلیمات شایسته­ای جهت زندگی اثربخش آنها درنظر گرفته گردد. از این­رو بایستی برنامه­های این دوره با در نظر داشتن اصول ذیل تهیه و اجرا گردد:

 1. با مراحل آموزش و پرورش این دوره متناسب باشد.
 2. با مراحل رشد کودکان این دوره متناسب باشد.
 3. با مدت تحصیل تناسب داشته باشد.
 4. با پیشرفت علوم و فنون هماهنگی داشته باشد.
 5. با امکانات اجرائی قابل حصول هماهنگی داشته باشد.
 6. به­گونه­ای تنظیم گردد که علایق کودکان را به خود جلب کند.
 7. با روش­های آموزشی این دوره متناسب باشد.
 8. متناسب با نیازها­ی زندگی کودک و جامعه باشد.
 9. بین محتوای مواد درسی هر پایه و نیز بین محتوای هر درس در پایه­های مختلف، ارتباط منطقی مستقر باشد (صافی،1379، ص54).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤالات پژوهش

الف) سؤال کلی

اندازه در نظر داشتن ویژگی­ها و مؤلفه های آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چگونه می باشد؟

ب) سؤالات جزیی

 1. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی آگاهی از صلح و روش های حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
 2. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
 3. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
 4. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی حل مسالمت آمیز تعارضات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
 5. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی تکریم قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
 6. اندازه در نظر داشتن مؤلفه­ی احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر می باشد؟
 7. دیدگاه­های معلمان و کارشناسان در محور ویژگی­های آموزش صلح چه تشابه و تفاوتی با یکدیگر دارند؟
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه عملکردتحصیلی در دانش آموزان و تاثیر فعالیت های فوق برنامه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه ویژگی­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی دوره­ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید