پایان نامه ارشد شناسایی ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان

این پرسشنامه  در سال 1371 توسط شهنی ییلاق ترجمه و بر روی 1500 دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی کلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاریابی شده می باشد. این آزمون از 11 خرده مقیاس، 38 زیر مجموعه و 260 سوال تشکیل می گردد. ضرایب اعتبار آزمون از طریق ضریب همبستگی فرم اصلی با فرم های 2 و 3 مورد بهره گیری در اعتباریابی به ترتیب 55/0 و 60/0 می باشد که هر دو در سطح 01/0 آماری معنی دارند. اعتبار 11 خرده مقیاس این آزمون بر اساس محاسبه ضریب همبستگی آنها در مقیاس اصلی با همان 11 خرده مقیاس در فرم های 2 و 3 به دست آمد. این 22 ضریب اعتبار از 16/0 تا 63/0 دامنه تغییر دارند که به غیر از یکی بقیه آنها در سطوح 05/0 تا 001/0 آماری معنی دارند. ضریب پایایی کل آزمون با روش تصنیف فرد – زوج 83/0 می باشد و دامنه ضریب پایایی خرده مقیاس های آن با همان روش از 57/0 تا 91/0 می باشد که همگی در سطح 001/0 آماری معنی دارند.

نقطه برش این آزمون 65/7 می باشد که با بهره گیری از میانگین به دست آمده می باشد. کسب نمرات بالا در این آزمون نشانه پایین بودن سازگاری اجتماعی می باشد ( آهنکوب نژاد، 1372).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *