سبک های هویتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم اجتنابی.

سبک اطلاعاتی: در این سبک فرد به صورت آگاهانه و فعال به جستجو و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود می پردازد. در این سبک وقتی فرد با باز خوردهایی با ساخت خود روبرو می گردد مشتاقانه قضاوت و ارزیابی از خود را به تاخیر می اندازد(برزونسکی،1990).

سبک هنجاری: در این سبک فرد در برخورد بامسائل هویتی با درونی کردن با همنوایی ارزش ها و باور های افراد مهم زندگی خود به تصمیم گیری می پردازد (برزونسکی،1990).

سبک سردرگم اجتنابی: در این سبک فرد کوشش می کند از برخورد با مسائل اجتناب کرده و یا آن را به تاخیر بیندازد. تعیین کننده اصلی رفتار در این سبک عوامل موقعیتی می باشند (برزونسکی،1990).

 

3) رضایت شغلی

رضایت شغلی به عامترین مفهوم کلمه عبارت می باشد از: حالت عاطفی شادی بخش یا مثبتی که از ارزیابی شغل یا تجربه­های شغلی فرد به او دست می­دهد (اندرسون و اناکیپریانو[1]، ترجمه جباری و همکاران 1387).

این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس می باشد که عبارتند از ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ترفیعات و همکاران.

[1]-Anderson and Anakypryanv

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه نقش عوامل انگیزشی موثر در تولیدات علمی اعضای هیات علمی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید