اهمیت و ضرورت پژوهش

همه جوامع خواستار سلامت روان و روابط اجتماعی مناسب برای اعضای خود هستند. برای رسیدن به این خواسته بایستی تا جای ممکن عوامل تاثیر گذار بر بهداشت روان و الگوهای ارتباطی را شناخت. یکی از این عوامل، خانواده و چگونگی ارتباطات اعضای آن با یکدیگر می باشد. به گونه مثال، ریچرتز و فرانکل[1] ( 1990 ) اظهار می کنند که در مقایسه با خانواده هایی که با فرزندان خود مسأله دارند، خانواده های بهینه در بین اعضای خود ارتباطات بازتر و راحت تری دارند که در آن، اعضای خانواده مجالی برای ابراز خود می یابند. از ویژگی های مهارتهای ارتباطی خانواده، قابل یادگیری بودن آنهاست (هارجیه  و دیکسون[2]، 2004). در نتیجه، می توان این مهارت ها را در جهت مثبت عوض کرد.

از طرفی دیگر هر فردی برای موفقیت در زندگی روزمره نیاز به مهارتهای اجتماعی دارد، مهارتهای اجتماعی کودکان را قادر می سازد که با همسالان، معلمان و دیگران درست برخورد کنند. احساسات ابراز شده دیگران را به درستی تشخیص دهند و واکنش دقیق نسبت به آن نشان دهند و نیاز ها و تمایلاتشان را به روش های جامعه پسندی ابراز نمایند. قابلیت های اجتماعی دانش آموزان را قادر می سازد، معضلات احتمالی را به روش های مردم پسندانه ای تشخیص دهند و بر طرف نمایند ( لرنر، 1997، ترجمه دانش، 1384).

پس، با در نظر داشتن اهمیت نوع برخورد والدین با معضلات و تأثیر آن در شخصیت اجتماعی کودکانشان و همچنین خلأ های تحقیقاتی موجود در این زمینه، در این پژوهش کوشش شده می باشد تا این تاثیر به صورتی علمی و دقیق مشخص گردد. از طرفی دیگر به دلیل اهمیت سازگاری اجتماعی اولیه کودک در روابط اجتماعی آینده اش، گویا نیاز مبرمی به چنین تحقیقاتی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه نقش ارائه تکلیف به روش حل تمرین در برنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان

[1] . Richerts & Frankel

[2] . Hargie & Dickson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

 


دیدگاهتان را بنویسید