پایان نامه ارشد تعیین میزان انطباق بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

    2-5-2-8- طراحی پژوهش

به معنی درگیرشدن در مراحل یک مسئله به مقصود یافتن پرسش می باشد.مهارت طراحی پژوهش مستلزم به کارگیری همه ی مهارت های دیگر می باشد. گاهی یافتن مسئله از حل آن مهم تر می باشد. پس دانش آموزان بایستی نسبت به محیط اطراف خود و مسائل آن حساس باشند.مراحل پنج گانه ی طراحی پژوهش عبارت اند از:

1- فهم دقیق مسئله؛

2- جمع آوری اطلاعات درمورد ی موضوع؛

3- پیش بینی یک یا چند راه حل؛

4- آزمودن راه حل یا راه حل ها؛

5- نتیجه گیری و تفسیر نتایج.

 

توجه جدی به کنترل متغیرها یکی از ملاک های اعتبار یا عدم اعتبار نتایج یک پژوهش می باشد. کنترل متغیرها یعنی در نظر داشتن این که در یک پژوهش، چه عواملی را بایستی ثابت نگه داریم و چه عواملی را بایستی تغییر دهیم. در هر بار انجام آزمایش، تنها بایستی یکی از عوامل مؤثر در مسئله را عوض کرد و به نتیجه ی آن توجه نمود.معلم در ترغیب دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای روبرو شدن با مسائل اطراف و حل آنها تأثیر مهمی دارد. نکته ی آخر این که در ارائه ی مسائل به دانش آموزان، بایستی به سن و سطح توانایی های جسم و ذهنی آنها توجه داشت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-2- اهداف ویژه  پژوهش

1-1- بین اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق هست.

1-2- تعیین اندازه انطباق بین  شرایط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-3- تعیین اندازه انطباق  بین دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-4- تعیین اندازه انطباق بین محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز

1-5- تعیین اندازه انطباق بینجروش تدریس پیشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  ناحیه 2 شیراز.

1-6- تعیین اندازه انطباق  بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-7- تعیین اندازه انطباق بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-8- تعیین اندازه انطباق  بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی اندازه همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *