تئوری ادراکی حرکتی کپارت

کپارت معتقد می باشد که کودکان نیازمند پیوندهای بسیاری در میان اطلاعات ادراکی و حرکتی هستند . او می گوید بسیاری از کودکان در سال های نخستین تحصیل این فرایند را به گونه ای مؤثر کامل نمی کنند ، پس نمی توانند در حد ضرورت با برنامه های درسی و کلاس ارتباط مستقر کنند . کپارت عقیده دارد که بایستی ادراک با حرکت پیوند یابد ، نه حرکت با ادراک . کپارت معتقد می باشد که رشد کودک با کنترل حرکات شروع می گردد و مراحلی زیرا کشف منظم ، ادراک مسائل ، ترکیب و تکمیل دریافت های حسی و در پایان تشکیل مفاهیم را طی می کند (نادری ، 1381) .

در نظریه کپارت چند مفهوم از اهمیت برخوردار می باشد :

رشد الگوهای حرکتی : اولین یادگیری فرد یادگیری حرکتی می باشد یعنی واکنش های عضلانی و حرکتی. کودک در خلال رفتار حرکتی در کنش متقابل با حهان می باشد و دست به تجربیاتی دربارۀ آن می زند . مطابق نظر کپارت ، مشکل یادگیری ممکن می باشد در همین مرحله آغاز گردد به این دلیل که پاسخ های حرکتی کودک در قالب الگوهای مربوط به آن قرار نمی گیرد . از اختلاف بین مهارت حرکتی و الگوی حرکتی به عنوان عامل مهمی در این تئوری یاد شده می باشد .

مهارت حرکتی ، یک کنش حرکتی می باشد که ممکن می باشد از دقت بسیار زیادی برخوردار باشد ، لکن مقصود از آن اجرای یک اقدام بخصوص یا تکمیل و اتمام یک کار معین می باشد . الگوی حرکتی از دقت کم ، اما از تغییر پذیری بیشتری برخوردار می باشد . هدف الگوی حرکتی وسیعتر و فراتر از عملکرد صرف می باشد ، از این رو بازخورد و اطلاعات بیشتری را برای فرد فراهم می کند . برای مثال ، انداختن توپ به حلقه ممکن می باشد یک مهارت حرکتی باشد ، اما توانایی به کارگیری  این مهارت به عنوان بخشی از بازی بسکتبال یک الگوی حرکتی می باشد (فریار ، رخشان ، 1379، ص 140) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد نقش مدرسه در تغییراجتماعی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. اسباب بازی فکری تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .
  2. اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .
  3. اندازه رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی تحت تأثیر اسباب بازی های فکری در دختران و پسران تفاوت دارد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید