– فینکلستین وپینر[1](2004) درتعریف رفتار مدنی سازمانی می­گوید: رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی از همیاری می باشد که مستلزم تعهد بیشتر به سازمان وانجام فعالیت­های دلخواهانه (اختیاری) وکمک به دیگر اشخاص سازمان می باشد که به سازمان نیز سود می­رساند .

فینکلستین وپینر، برانیک[2] (2005) گفته­اند که: رفتارمدنی سازمانی رفتاری می باشد احتیاطی، نه مستقیم یا صریح که به وسیله یک سیستم پاداشی که در آن ارتقاء درجه به صورت به هم پیوسته هست سازماندهی شده می باشد که فرد درآن نه­برای پاداش ونه برای ارتقاء بلکه برای سازمان کوشش می­کند وبر عملکرد خود سازمانش تأثیر می­گذارد . همچنین این رفتار وظیفه شغلی فرد نیست ویک رفتار موافق اجتماع می باشد که خود فرد آن راانتخاب می­کند .

  • رفتار مدنی سازمانی با حفظ پیشرفت کارکنان، تخصیص منابع بهتر وهمکاری اثربخشی گروه­های کاری بزرگتر ارتباط پیدا می­کند(مکنزی وپورساکف[3]، 1997)
  • انگیزش دربرگیرنده رفتارهای مدنی سازمانی اعضاء سازمانی می باشد که بر طبیعت ومیزان برون­دادهای سازمانی اثر گذارند (ریوکس[4] وپینر،2001)
  • رفتار مدنی سازمانی تصریح دارد بر اعمالی به سبب همیاری، سودمندی، خوش­بینی، نوعدوستی ومواردی از این قبیل که به رفتارهای موافق اجتماعی نیز معروفند(اسمیت، نیر وارگان،1983)

[1]Finklestin & pinner

[2]Branik

[3]Mc cenzy & poodsakoof

[4]Riox

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تعیین اثربخشی مدیریت استرس در اضطراب تحصیلی دانش آموزان
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید