مدل ریف شش بعد کارکرد روانشناسی مثبت که بهزیستی را احاطه کرده‌اند، در برمی‌گیرد. این شش بعد عبارت‌اند از:

  • خویشتن پذیری، که شامل ارزیابی مثبت فرد از خودش و گذشته‌اش‌می باشد. (این بعد به دلیل ارزیابی فرد از خودش، می‌تواند با خودپنداره که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر می باشد، مرتبط باشد)
  • روابط مثبت با دیگران، تصریح به داشتن روابط پاداش‌دهنده با دیگران و کیفیت این ارتباط دارد. (این بعد با ارتباط‌ی بین والدین و فرزندان و تعارض والد – فرزند که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر می باشد، مرتبط می باشد)
  • استقلال، که به عنوان احساس خودمختاری تعریف شده می باشد. این تعریف به شکل ساده به استقلال و توانایی تنظیم رفتارها، تصریح دارد.
  • تسلط بر محیط، که تصریح به ظرفیت مدیریت مؤثر زندگی و دنیای اطراف دارد.
  • هدف در زندگی، که به عنوان این باور که زندگی فرد هدفمند و بامعناست، تعریف شده می باشد.
  • رشد شخصی، به معنی رشد توانایی‌های باالقوه و بالفعل ساختن آن‌هاست(علیزاده، 1392).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد تعیین رابطه ابعاد مهارت های اجتماعی با ابعاد عملکرد تحصیلی دانش آموزان
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید