طرحواره

کلمه طرحواره به طورکلی ،به عنوان ساختار ،قالب یا چارچوب تعریف می گردد(یانگ ،1990).طرحواره یک ساختار شناختی به مقصود غربال کردن ،کدگذاری وارزیابی محرکی می باشد که ارگانیزم درمعرض آن قرار گرفته می باشد (بک وراش [1]،1968).

دربافتار روانشناسی وروان درمانی ،طرحواره به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی درنظر گرفته می گردد که برای درک تجربه های زندگی فرد ضروری می باشد(داتیلیو[2]،2005).

تعریف طرحواره

سگال [3](1995)طرحواره رابه عنوان عناصر نظام مندی از واکنش هاوتجربه های گذشته  می داندکه پیکره نسبتاًمنسجم وپایداری از دانش راشکل می دهد و می تواند ادراک ها وارزیابی های بعدی راهدایت کند؛ با این تعریف کلی طرحواره می تواند مثبت یا منفی ،سازگار یاناسازگار باشدوعمدتاًدرنتیجه تجارب ناگواردوران کودکی شکل می گیرد که هسته ی اصلی اختلالات شخصیت ،معضلات منش شناختی وبسیاری ازاختلالات محورI قرار می گیرد (ریزو[4]وهمکاران ،2007).

بک (1979) طرحواره ها را ،فرضیاتی می داند که درنتیجه تجارب پیشین فرد شکل گرفته اند ،بعضی از این فرضیات غیر قابل انعطاف ،افراطی ومقاوم دربرابر تغییر ،یعنی ناکارآمد هستند (بک و راش ،1979)همچنین طرحواره های بدکنشی ،افکاری هستند که غیر قابل انعطاف ،خشک وسخت تر از طرحواره های طبیعی هستند (بک و راش ،1968). بک و راش (1968)طرحواره های ناسازگاراولیه مانند فقدان ،شکست ودوست نداشتن را معرفی کردند که درطی دوران اولیه کودکی شکل می گیرند وبامفاهیمی همچون یکپارچگی بیولوژیک ،مثل توانایی زنده ماندن ،صلاحیت واعتبار مراقبین ،ترک شدن وهدایت خطر فیزیکی به سمت خود ،درارتباط هستند (بک و امری[5]،1985).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد تاثیر مدرسه در مسایل و مشکلات اجتماعی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید