هدف کلی:مطالعه ارتباط بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی با تاب آوری دردانش آموزان مقطع متوسطه دوم

اهداف فرعی

1-مطالعه ارتباط بین توجه مذهبی وتاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

2- مطالعه ارتباط بین شیوه های فرزند پروری وتاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

 

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه کلی: بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی با تاب آوری دردانش آموزان دختروپسرمدارس نمونه دولتی مقطع متوسطه دوم ارتباط هست

فرضیه های فرعی:

1- بین توجه مذهبی وتاب آوری دانش آموزان ارتباط هست

2-بین شیوه های فرزند پروری وتاب آوری ارتباط هست

تعریف متغییر ها :

تعاریف مفهومی

شیوه های فرزندپروری:روش هایی که والدین برای تربیت فرزندان خود به کارمی گیرندوبیانگرنگرش هایی می باشد که آنها نسبت به فرزندخوددارندو همچنین دارای معیارهاوقوانینی می باشد که برای فرزند خویش وضع می کنند(سرکاری فر،1391).

توجه مذهبی: توجه مذهبی باور هایی را در بر می گیرد که انتظار می رود پیروان آن دین به آن اعتقاد داشته باشندودرهمه ادیان الهی داشتن توجه مذهبی یعنی این که خداوندرابه عنوان منبع ومبنای امنیت افراد درشرایط استرس زا وشرایط روانی دانست(فقیهی وهمکاران،1386).

تاب آوری:به طورکلی واژه تاب آوری به عوامل و فرآیندهایی اطلاق می گردد که خط سیر رشد را از خطر به رفتارهای مشکل زا و آسیب روان شناختی قطع کرده و علی رغم وجود شرایط ناگوار، به پیامد های سازگارانه منتهی می شوند(هاشمی،1390).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید