پایان نامه ارتباط ارائه تکلیف به روش حل تمرین با خودکارآمدی دانش آموزان

2-3-3  تکالیف بسطی و امتدادی

تکالیف بسطی مجموعه ی فعالیت هایی را در بر می گیرد که بجای آوردن آنها سبب درک عمیق تر و پایدارتر موضوع درسی می گردد . بجای آوردن این نوع  تکالیف ، نیازمند همدلی و همکاری مسئولان آموزشگاه و والدین می باشد.زیرادراین نوع  تکلیف نیمی از فکر متعلق به معلم ونیمی دیگر مربوط به دانش آموز می باشد .

والدین بایستی با نظارت بر فعالیت های بسطی در خارج از محیط مدرسه و اجازه دادن به دانش آموزان برای حضوردراجتماع درساعات فراغت از مدرسه به مقصود بجای آوردن  این فعالیت ها همکاری لازم را داشته باشند.نتایج تحقیقات وجمع آوری شواهد و مدارک در جریان بجای آوردن تکالیف بسطی بایستی درجریان تدریس مورد بهره گیری قرار گیردومعلم مکلف می باشد نمره هایی را در ارزشیابی تکوینی و نهایی به تکالیف بسطی اختصاص دهد و دانش آموزان کوشارا تشویق کند(گروه آموزشی مدیران،1386) .

2-3-4  تکلیف خلاقیتی

خود شاگرد تکلیف را مشخص می کند که درزمره ی پیچیده ترین انواع تکلیف می باشد ، ممکن می باشد بجای آوردن این تکلیف فردی یا گروهی باشد .این نوع تکلیف کمتر می توان به صورت یک تکلیف یک شبه نگاه نمود.یکی از خصوصیات آن تمرکز بر تولید چیزهای بکر و جدیداست . معلم مسلماً بایددرجریان رسیدگی به این گونه تکالیف خلاقیتی ، موردها متعددی را در نظر بگیرد و نمره ی شایسته ای را به دانش آموز بدهد.تشویق، دادن جایزه ، اطلاع دادن به والدین دانش آموز خلاق و فرق دانش آموزخلاق و کوشا مانند  وظایف معلم در این زمینه می باشد(استروتر[1] ،1384).

1- Strother

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایهً پنجم دوره ابتدایی .

1 4 2 اهداف ویژه

–         تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر خودکارآمدی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین برتاثیرات هیجانی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین دربرنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

– تعین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *