اهداف جزیی

تعیین تاثیر آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه

تعیین تاثیر آموزش مثبت نگری بر روابط با دیگران

فرضیه های پژوهش

فرضیه اول: آموزش مثبت نگری برافزایش احساس تعلق دانش آموزان به مدرسه تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه دوم: آموزش مثبت نگری بر روابط دانش آموزان با دیگران تاثیرمعناداری دارد .

تعریف مفاهیم پژوهش

 تعریف نظری: مثبت نگری مطالعه علمی کارکردهای بهینه و مطلوب انسانی می باشد. با این اهداف از عواملی که به افراد، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، کمک می کند تا به رشد و بالندگی برسند، شناخت بیشتری پیدا می کنیم و آن ها را بهتر به کار می بندیم. آموزش مثبت نگری یعنی مطالعه علمی کار نمود یک بشر ایده‌آل. آموزش مثبت نگری برقراری نوعی توازن و تعادل می باشد،  توازنی که درآن نقاط قوت و اشکال افراد با هم در نظر گرفته و درک می گردد(کار، 2006).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از آموزش مثبت نگری، 9 جلسه بحث های منظم و تکالیف سازمان یافته ای مانند نوشتن نقاط مثبت موجود در مدرسه و نیز نقاط قوت در ارتباطات با دیگران  می باشد که به دانش آموزان کمک می کند تا بتواند تغییراتی مطلوب ارتباطات و تعلق به مدرسه خود پدید آورند (چراغیان، 1394). شیوه ی اجرای پژوهش به این شکل بود که ما آغاز از دو گروه( کنترل و آزمایش) پیش آزمون به اقدام آوردیم. سپس ما گروه آزمایش را به مدت 9 جلسه 60 دقیقه ای مورد آموزش قرار دادیم. تبیین جلسات ما بطور مفصل در قسمت پیوست پایان نامه می باشد و ما اختصار آن جلسات را به تبیین زیر آورده ایم. پس از طی 9 جلسه ما از هر دو گروه کنترل و آزمایش مجددا یک پس آزمون بعمل آوردیم و سپس داده های آماری را در فصل 4 تبیین داده ایم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه توسعه خود در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید