– مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

– مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

– مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­­های تصمیم­گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر  سال سوم هنرستان.

-مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی بیشتر می باشد و یا افزایش جرأت­ورزی.

سوأل­های پژوهش

-آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی و افزایش جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر می باشد؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر می باشد؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش اموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر می باشد؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر افزایش جرأت­ورزی دانش اموزان پسرسال سوم هنرستان مؤثر می باشد؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تاثیر بیشتری دارد و یا افزایش جرأت­ورزی ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه افزایش جرأت ورزی دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید