امکان دسترسی به مواد مخدر :

تعریف نظری :از نظر کلووارد و اهلاین رفتار بزهکارانه در اجتماعاتی که ساخت فرصت غیر قانونی باز می باشد بیشتر اتفاق می­افتد که از نظر آنها این فرصت­ها در بین طبقات پایین و خرده فرهنگهای بزهکار فراهم می باشد . ( احمدی :1377 ، ص 82)

تعریف عملی : مقصود آن می باشد که تا چه اندازه ای فرد می تواند به این مواد دسترسی داشته باشد که اندازه دسترسی به مواد (در محل تحصیل – سکونت – کار ) پرسیده می­گردد .

چگونگی دسترسی شما به مواد مخدر در هر یک از موردها زیر چگونه می باشد ؟

در محل سکونت           خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم

در محل کار                خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم

در محل تحصیل         خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم

گویه ها براساس طیف لیکرت و پیوستار پاسخ ها برپایه طیفی از خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و به خیلی کم تنظیم و نمره گذاری شده­اند و به ترتیب نمره های 5 ، 4 ، 3، 2، 1 به گزینه ها تعلق می­گیرند.

برای سنجش امکان دسترسی به مواد مخدر پس از بدست آوردن مجموع نمراتی که پاسخگو یه بدست آورده ، اندازه دسترسی  واقعی وی در یکی از3 سطوح زیر قرار می­گیرد . بالاترین نمره 15 و پایین ترین نمره 3 می باشد.

.کسب نمره 6تا3 اظهار کننده امکان دسترسی کم به موادمخدر می­باشد

.کسب نمره 11تا 7بیان کننده امکان دسترسی متوسط به موادمخدر می­باشد

.کسب نمره 15تا 12بیان کننده امکان دسترسی زیاد به موادمخدر می­باشد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه نقش در دسترس بودن مواد در بازگشت زنان به اعتیاد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد


دیدگاهتان را بنویسید