1-6- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

 برنامه درسی قصد شده[1]: “برنامه درسی قصد شده، وقایع آموزشی، که به قصد شکل گیری نتایج آموزشی  طراحی شده می باشد” (آیزنر،1994،ص32).

     برنامه درسی قصد شده: سیلوروالکساندر درتعریف برنامه درسی قصد شده ورسمی آن را نقشه ایی می داند که درآن فرصتهای مناسب یادگیری، برای رسیدن به هدفهای کلی و یا هدفهای جزیی معین که برای گروه خاصی از دانش آموزان تدوین گردیده می باشد و قصد این می باشد که در پایان یک دوره آموزشی معین به آن نایل گردند، فراهم میگردد(جان گالن،1902ودال،1964).

           برنامه درسی اجرا شده[2]:“به موقعیت هایی که تنها ازطریق نظاره آن چیز که عملاً در کلاس (بین معلم و دانش آموزودانش آموزان) اتفاق می افتد قابل شناخت می باشد، دانش آموزعملاً در معرض آن قرارگرفته می باشد”(آیزنر،1994،ص33).

 برنامه درسی اجرا شده: به برنامه درسی اطلاق می گردد که معلم در کلاس درس ویا سایر فضای یادگیری  وبا بهره گیری از روشهایی که به وی آموزش داده می گردد با کمک و هماهنگی سایر عوامل اجرایی، اجرا و عملیاتی  سازد(ملکی،1384).

     برنامه درسی آموخته شده[3]:همه تجربه هایی که یک فراگیرتحت راهنمایی مدرسه کسب می کند (تانر وتانر، ص15، به نقل از مهر محمدی)

[1] .Intended Curriculum

[2] .Operational Curriculum

1- تعریفی ازپیشرفت گرایان از برنامه درسی پیش روی رویکرد سنتی که فقط یادگیری محتوا را برنامه درسی آموخته شده تلقی می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-2- اهداف ویژه  پژوهش

1-1- بین اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق هست.

1-2- تعیین اندازه انطباق بین  شرایط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رابطه بین میزان ارتباطات علمی– پژوهشی اعضای هیات علمی و حجم تولیدات علمی- پژوهشی آنها

1-3- تعیین اندازه انطباق  بین دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-4- تعیین اندازه انطباق بین محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز

1-5- تعیین اندازه انطباق بینجروش تدریس پیشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  ناحیه 2 شیراز.

1-6- تعیین اندازه انطباق  بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-7- تعیین اندازه انطباق بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-8- تعیین اندازه انطباق  بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی اندازه همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید