سلامت سازمانی

الف. تعریف مفهومی: از نظر ماتیو مایلز[1]  عبارت می باشد از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. سلامت سازمانی نه تنها به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد، بلکه تصریح آن بر مجموعه‌ای از خصایص سازمانی نسبتا پردوام می باشد. بدین معنی که ‌یک سازمان سالم ضمن پایداری و بقا در محیط، در دراز مدت به قدر کافی با آن سازگار شده، توانایی لازم را برای حفظ و بقای خود در محیط ایجاد کرده و گسترش می‌دهد (توفیقی، 1389، ص173-179).

ب. تعریف عملیاتی: اندازه کاربرد مولفه‌های سلامت سازمانی با پرسشنامه محقق ساخته که شامل 36 سوال می باشد و در بخش پیوست نظاره می گردد، اندازه گیری شده می باشد.

تمرکز بر اهداف [2]

الف. تعریف مفهومی: در سازمان سالم، هدف‌ یا هدف‌های سیستم برای اعضای آن کاملا روشن و قابل پذیرش می باشد. با وجود این، روشنی هدف و پذیرش آن را بایستی برای سلامت سازمانی شرطی لازم و ناکافی دانست. همچنین، هدف‌ها بایستی با در نظر داشتن منابع موجود و در دسترس، قابل حصول و مناسب و کم و بیش همخوان و موافق با خواست‌ها و تقاضاهای محیط باشند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: اندازه کاربرد مولفه تمرکز بر هدف می باشد که بر اساس پرسش‌های شماره 1 تا 4 پرسشنامه سنجیده شده می باشد.

[1]. Mathew Miles

[2]. Goal focus

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه تعیین وضعیت موجود ظرفیت پژوهشی معلمان با توجه به مؤلفه ی فرصت های پژوهشی

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید