ژان پیاژه (1980 – 1896)

ژان پیاژه درسال1896 در نوشاتل[1]، سوئیس متولد گردید. وی کودکی، جدی و بسیارباهوش بود. در سن ده سالگی اولین مقاله علمی خود را در مورد پرنده کوچکی (گنجشک آلبینو[2]) که در پارک محل زندگی خود مورد نظاره قرارداده بود، نوشت. پیاژه درست قبل از سن بیست و یک سالگی متجاوز از بیست مقاله در رشته جانورشناسی منتشر نمود. به گونه اختصار، پیاژه از نظر هوشی در دوران کودکی و نوجوانی اش پیشرسی نادری را از خود نشان داده می باشد. علی رغم علاقه و توجه اولیه اش به علوم طبیعی، پیاژه جوان،  مطالعات بسیاری را در زمینه های جامعه شناسی امور مذهبی و فلسفی انجام داد. به هنگام مطالعه فلسفه به شناخت شناسی[3] یا مطالعه چگونگی اکتساب دانش و معلومات علاقه مندی ویژه ای پیدا نمود. جستجوی وی برای مستقر کردن ارتباط ای بین بیولوژی و شناخت شناسی، سرانجام وی را به دنیای روانشناسی رهسپار نمود. وی بعد از اخذ درجه دکترا، تدریس روانشناسی را آغاز کردوبه مقصود مطالعه بیشتر و کسب تجربیات عمیق تر در پاره ای از آزمایشگاه ها، کلینیک ها و دانشگاه های اروپایی، سوئیس را ترک نمود. (مفیدی، 1381، ص122)

پیاژه در مورد رشد شناختی کودکان تعدادی بی شماری کتاب و مقاله نوشته می باشد. او براین عقیده بود که رشد هوشی در واقع تداوم مستقیم رشد بیولوژیکی کودک تازه تولد یافته می باشد. کودک به هنگام تولد از نظر بیولوژیکی به پاسخ های حرکتی مختلف مجهز گردیده می باشد که بعدها چارچوبی برای طریقه فکری او فراهم می آورد. موهبت های بیولوژیکی در کودک در حال رشد، مسیر رشد و طریقه شناختی را هموار می سازد. در واقع از دیدگاه وی، توانایی تفکر ریشه فیزیولوژیکی دارد و از آن منشا می گیرد. (همان، ص123)

اهمیت خدمات پیاژه در زمینه درک رشد هوشی می باشد. وی از طریق مشاهدات فشرده و جامع در خصوص کودکان که در طی دوره های طولانی صورت گرفت، توانست قلمرو بکر و دست نخورده  فکر بشر را به تصویر بکشد و نقشه مراحل رشد هوشی بشر را ترسیم نماید. پیاژه طی سالهای 1960-1930 تقریبا به گونه ناشناس در انستیتوی ژان ژاک روسو، واقع در ژنو به کار اشتغال داشت واز روش منحصر به فرد خودشروع به شکل دهی نظریه انقلابی خود در مورد رشد هوش نمود. نظاره دقیق کودکان در محیط طبیعی روش بارز پژوهش وی به حساب می آید. پی بردن به روش کار پیاژه از این جهت اهمیت دارد که وی می توانست با بهره گیری از این روش سیستم پیچیده رشد هوشی را تشریح نماید. (همان، ص123)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه پیش‌ بینی‌ کیفیت زندگی زناشویی زوجین با مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی

[1]. Neuchatel , Switzerland

[2]. Albino sparrow

[3]. Epistemology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.

اهداف ویژه:­1- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)

2-تعیین اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به  عناصر اساسی  برنامه درسی  (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.

3-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت بهره گیری مدیران و مربیان  از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .

1-5 سوالات پژوهش

1- اندازه آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر  می باشد؟

2- اندازه آگاهی مدیران مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیوامیلیا چقدر می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید