۲. 3. ۱۰. ویتگنشتاین (۱۹۵۱-۱۸۸۹)

از دیگر افراد تأثیر‌گذار بر این جنبش، می‌توان به لویدویک ویتگنشتاین[1] فیلسوف بریتانیایی ـ اتریشیِ قرن بیستم تصریح نمود. اندیشه‌های نظری وی جایگاه موجهی در برنامه فلسفه برای کودکان یافته می باشد و لیپمن و همکارانش به شکل کاملاً انضمامی، پرداخت نوینی از این آموزه‌ها را عیان کرده‌اند که در چارچوب آن می‌توان نگاهی انضمامی‌تر را بین بنیان‌های نظری و عرصه‌های کاربردی طرح فلسفه برای کودکان جست‌وجو نمود (قائدی و سلطانی، ۱۳۹۰: ۹۱).

ویتگنشتاین معتقد می باشد فلسفه یک نظریه نیست، بلکه یک فعالیت می باشد. یک اثر فلسفی، اساساً شامل روشن‌کردن و تبیین دادن می باشد. نتیجه فلسفه، تعدادی قضایای فلسفی نیست، بلکه روشن‌کردن و تبیین‌دادن این قضایاست؛ پس، فلسفه بیش از آن که موضوع یا موضوع‌هایی برای مطالعه باشد، کاری می باشد که شخص بایستی انجام دهد (اسمیت، ۱۳۷۷: ۴۱).

 

۲. 3. ۱۱. ویگوتسکی (۱۹۳۴-۱۸۹۶)

تأثیر ویگوتسکی بر برنامه آموزش فلسفه به کودکان را می‌توان در تأکید او بر زبان و ارتباط آن با اندیشه و یادگیری در موقعیت‌های گروهی دانست. ویگوتسکی معتقد می باشد می‌توان از کودکان، در موقعیت‌های گروهی و شرایطی که مستلزم کار جمعی می باشد، عملکرد ذهنی بالاتری انتظار داشت (فیشر،۱۳۸۶: ۲۶۹)

لیپمن در گفت‌و‌گو با ناجی، به این نکته تصریح می کند که ویگوتسکی با تشخیص ارتباط و وابستگی‌های بین بحث‌های کلاسی و تفکر کودکان، ارتباط بین کودک و جامعه به واسطه معلم، و ارتباط بین زبان دنیای بزرگسالی و هوش در حال رشد کودکان، تأثیر شگرفی بر پیشبردِ هر چه بهتر  برنامه فلسفه برای کودکان داشته می باشد (لیپمن،۱۳۸۹: ۳۱).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی

[1]. Wittgenstein

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش به دنبال مطالعه و پاسخگویی به پرسش‌های زیر می باشد:

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای روش «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای ارزیابی «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر برای برنامه فلسفه برای کودکان

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید