دانلود پایان نامه رابطه فقدان کنترل پیامد دانش آموزان و ارائه تکلیف به روش حل تمرین

2-11-1  وقت انجام تکالیف

بجای آوردن تکالیف به عنوان یکی ازمراحل یادگیری بایستی در شرایطی خاص صورت گیرد تا اهداف مورد نظر تأمین گردند . یکی ازاین شرایط زمان انجام تکالیف می باشد.نظاره می گردد که بعضی از دانش آموزان اندکی پس ازمراجعت ازمدرسه علی رغم خستگی به انجام تکالیف شان مشغول می شوند تا اضطراب ناشی ازفشاری راکه دراین زمینه احساس می کندکاهش دهند . گروه قابل توجهی ازدانش آموزان نیز تکالیف شان را پس از چند ساعت فعالیتهای جسمی،تماشای تلویزیون وامثالهم انجام می دهند،بازدهی یادگیری دانش آموزان در هردو حالت فوق ضعیف می باشد. توصیه می گردد فراگیرهرروز طبق برنامه وشرایط خاصی به انجام تکالیفش بپردازد.تکالیف رادر ساعت خاصی که معلم یاوالدین برایش تعیین کرده اند آغاز نماید و تا ساعت مشخص مثلاً پس از دو ساعت آن رابه پایان برساند.تعیین چنین محدودیتی برای دانش آموز او را ملزم می کند تا بدون آن که به فعالیت های جنبی دیگری بپردازد فقط به انجام تکالیفش مشغول باشد(پیوند،1381).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایهً پنجم دوره ابتدایی .

1 4 2 اهداف ویژه

–         تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر خودکارآمدی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین برتاثیرات هیجانی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین دربرنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

– تعین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *