دانلود پایان نامه رابطه بین میزان رضایت اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه و حجم تولیدات علمی– پژوهشی آنها

4-3-5- سوال پنجم پژوهش: آیا بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی دارای سوابق کاری مختلف تفاوت معنی داری هست؟

 

جدول 4-11- نشان­دهنده­ی نتایج مطالعه تفاوت اندازه تولیدات علمی اعضای هیات علمی بر حسب سابقه کار آن ها با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یک راهه می­باشد. مقدار 651/13F= می­باشد که در سطح 0001/0P< معنی­دار می­باشد. به تعبیری دیگر، تفاوت معنی­داری بین تولیدات علمی گروه های آموزشی مختلف هست.

 

جدول4-11- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مطالعه تفاوت تولیدات علمی بر حسب سوابق کاری

P F  مقدار انحراف معیار میانگین تعداد سابقه کار
001/0 651/13 973/5 035/7 86 1-10
805/7 48/8 73 10-20
316/15 409/15 61 20-30

 

به مقصود مطالعه این موضوع که تفاوت بین کدام یک از گروه های معنی دار می باشد از آزمون تعقیبی توکی بهره گیری گردید که نتایج در جدول 4-12 ملاحظه می گردد. طبق این جدول اعضای هیات علمی که سابقه کار 20-30 سال دارند اندازه تولیدات علمی بیش تری نسبت به دو گروه دیگر دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین اندازه تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در 5 سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد بهره گیری اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های 1385-1389

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *