دانلود پایان نامه رابطه بین میزان ارتباطات علمی– پژوهشی اعضای هیات علمی و حجم تولیدات علمی- پژوهشی آنها

4-3-3- سوال سوم پژوهش: آیا بین تولیدات علمی اعضای هیات علمی گروه های مختلف آموزشی تفاوت معنی داری هست؟

 

جدول4-7، نشان­دهنده­ی نتایج آزمون تفاوت میانگین تولیدات علمی اعضای هیات علمی بر حسب گروه های مختلف آموزشی با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یک راهه می­باشد. براساس نتایج به­دست آمده، مقدار 591/5  F=می­باشد که در سطح اطمینان 99 درصد معنی­دار می­باشد. به تعبیری دیگر، تفاوت معنی­دار بین اندازه تولیدات علمی بر حسب گروه های مختلف آموزشی هست.

 

به مقصود مطالعه این که تفاوت بین کدام یک از گروه های آموزشی معنی دار می باشد از آزمون تعقیبی توکی بهره گیری گردید که نتایج در جدول 4-8 ملاحظه می گردد. همان گونه که جدول4-8، نشان می دهد تنها تفاوت معنی دار از نظر اندازه تولیدات علمی بین گروه های آموزشی علوم انسانی و علوم پایه می باشد. بدین معنی که اندازه تولیدات علمی گروه آموزشی علوم انسانی به گونه معنی داری کم تر از علوم پایه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین اندازه تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در 5 سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد بهره گیری اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های 1385-1389

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *