• تبیین ارتباط بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی
  • تبیین ارتباط بین سازگاری با بهره وری شغلی

هدف­های فرعی

  • پیش بینی بهره وری کارکنان با در نظر داشتن رضایت شغلی و سازگاری
  • تبیین تفاوت بین بهره­وری کارکنان زن و مرد .

 

فرضیه­های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش:

  • بین رضایت شغلی و بهره­وری شغلی کارکنان ارتباط معناداری هست.
  • بین سازگاری کارکنان و بهره­وری شغلی کارکنان ارتباط معناداری هست.

فرضیه­های فرعی

  • رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش بینی بهره­وری شغلی کارکنان در سطح معناداری می باشد.
  • بین بهره­وری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری هست.

تعریف واژه­ها و اصطلاح­ها

تعاریف نظری

الف)بهره وری:

در مدل اچیو[1]، الگوی هرسی وگلدسمیت[2](1994)، بهره وری کارکنان معادل برآیندی از مؤلفه های توانایی[3]، وضوح[4]، کمک[5]، انگیزه[6]، ارزیابی[7] ، اعتبار[8]، محیط[9] می باشد. همچنین بهره‌وری حاصل کسری می باشد که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (رفیعی و زیبایی،1382).

ب)رضایت شغلی:

اسمیت، کندال و هالین (1969) معتقد هستند، رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر می باشد (به نقل از هومن،1381).

ج) سازگاری:

سازگاری یک مفهوم عام می باشد و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت­های استرس­زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار می­برد گفته می­گردد (سادوک و سادوک[10]، 2003).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با شایستگی پداگوژی

[1]-achieve

[2]-Hersy & Goldesmit

[3]-ability

[4]-clarity

[5]-help

[6]– incentive

[7]-evaluation

[8]-validity

[9]-environment

[10]– Sadock&Sadock

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید