دانلود پایان نامه تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها

تئوری های ارتباط

نظریه ارتباطی واتزلاویک[1]

واتزلاویک و همکاران او درمورد ارتباط به ویژه روابط اولیه بین مردم صحبت کرده اند. روابط توسط الگوهای ارتباطی پویا همچنان پایدار باقی می مانند، حتی وقتی عنوان تغییر می کند. هر ارتباط هم پاسخ به یک محرک جدید می باشد که به مقصود حذف یک پاسخ طراحی می گردد (هر پاسخی همزمان محرکی می باشد که پاسخ یا واکنش دیگری را بر می گزیند). بازخورد دو نوع می باشد، بازخورد مثبت یا بازخورد منفی. بازخورد مثبت هر نوع ارتباطی می باشد که منجر به تغییر در ارتباط می گردد و بازخورد منفی هر نوع ارتباطی می باشد که تغییری در ارتباط ایجاد نکند. رفتار هر فرد به وسیله رفتار دیگری متأثر شده و بر آن تأثیر می گذارد زیرا ارتباط مداوم و زنجیره ای می باشد (نقل از آذری، 1384).

واتزلاویک پنج واقعیت و اصل بنیادین را در تئوری خود مطرح کرده می باشد:

1- نداشتن ارتباط امکان پذیر نیست؛ رفتار هنگامی رخ می دهد که شخصی در حضور فرد دیگر قرار گیرد که عامل نوعی پیام می باشد. فردی که ساکت و آرام در گوشه ای می نشیند و اطرافیان خود را نادیده می انگارد هم در واقع به برقراری نوعی ارتباط پرداخته می باشد. پایین ترین این ارتباط به این معنا می باشد که او نمی خواهد با کسانی که در اطراف او هستند حرف بزند. به بیانی دیگر ارتباط صرفاً صحبت کردن نیست، بلکه به واسطه حرکات، ژست ها، لحن صدا و … نیز ارتباط انجام می شود (همان منبع).

2- ارتباط شامل جنبه های ارتباط ای و محتوایی می باشد؛ ارتباط فقط ارائه و انتقال اطلاعات به سایرین نمی باشد، بلکه روابط بین افرادی که در ارتباط هستند را نیز مشخص می کند. عبارت «نمی دانم یادت می ماند در را ببندی؟» و یا «چند بار به تو بگویم که آن در لعنتی را ببند» هر دو در بردارنده مفهوم تقاضای بستن در از یک نفر می باشد. اما در هر یک از این دو جمله رابطهتعریف شده به وضوح متفاوت می باشد. اغلب صحنه ای یکسان که به دو شیوه ای متفاوت اظهار می گردد می تواند به وجود ارتباط متفاوت تصریح داشته باشد (همان منبع).

[1] . Watzlawick

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *