1 6  تعاریف مفاهیم و واژه ها

ارائه تکلیف : مقصود از تکلیف شب عبارت می باشد از انجام مطالب نوشتنی، حل کردنی و حفظ مطالبی که به صورت تمرین در کتابهای درسی مشخص شده می باشد و معلمان روزانه برای دانش‌آموزان مشخص می ‌کنند تا در خانه آن‌ها را انجام دهند (رنجه بازو ،1377) .

حل تمرین:حل تمرین فرصتی برای بجای آوردن مهارت های کسب شده و بکارگیری آموخته های جدید توسط دانش آموزان می باشد،این روش در تثبیت یادگیری ، رفع نقاط اشکال درسی  دانش آموزان ، افزایش سرعت اقدام در یادآوری مطالب،تقویت حضور ذهن و ایجاد شرایط مناسب بین پیش دانسته ها و آموخته های جدید موثراست ( نجاریان ،1370) .

عملکرد تحصیلی : چنانچه آموخته های آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد با آموخته های فرد متناسب با توان و استعداد وی بوده،در یادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد،می توان گفت که دانش آموز به عملکرد تحصیلی موفقیت آمیز نائل گردیده می باشد  ( افروز ، 1378 ) .

دانش آموزان: تمام فراگیرانی که در پایه های مختلف تحصیلی به تحصیل مشغول می باشند و برای دست یابی به عملکرد تحصیلی موفقیت آمیز در حال کوشش هستند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایهً پنجم دوره ابتدایی .

1 4 2 اهداف ویژه

–         تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر خودکارآمدی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین برتاثیرات هیجانی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارتباط عملکرد تحصیلی با کنترل عواطف دانش آموزان

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین دربرنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

– تعین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87


دیدگاهتان را بنویسید