1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش

تعریف نظری

رویکردآموزشی: نوع نگاهی که هر یک از ما نسبت به زندگی، بشر و آموزش داریم، رویکرد آموزشی مارا تعیین می کند. این نوع نگاه تحت تاثیر یک فلسفه فکری، یک مکتب روانشناسی وسیاست مرتبط و متناسب با آن می باشد. رویکرد آموزشی خبر از یک جریان یک پارچه و متناسب می دهد که ارکان با روش، اجرا، برنامه های کاری در تضاد نیست. ­(یوسفی،­1391، ص12)

رویکرد آموزشی رجیوامیلیا: رویکردی پروژه محور از کشور ایتالیا می باشد. این الگو ضمن در نظر داشتن علاقه هر کودک، بر آموزش از طریق فرایند نظاره­[1]، مشارکت گروهی [2]، ارتباطات متقابل با سایر کودکان، والدین، مربیان وکارکنان، محیط واجتماع و نیز مستندسازی[3]­و بازنمود[4]­آن متمرکز می باشد. ­(حبیبی، احمدی، 1390، ص47)

برنامه درسی: برنامه درسی در حقیقت نقشه ای می باشد که در آن فرصت های مناسب یادگیری برای رسیدن به اهداف کلی یا جزئی مربوط برای جمعیت و مدارس معلوم شده ای در نظر­گرفته شده می باشد. (سیلور الکساندر، 1996، به نقل از احمدی)

تنظیم تجربه های معلم که در مدارس برای عادت دادن کودکان و نوجوانان به فکر کردن و اقدام گروهی در نظر گرفته و اجرا می گردد، را یک برنامه درسی می نامیم. (اسمیت استانلی، شورز، 1984، به نقل احمدی).

observation  1.

  1. collaboration

documentation. [3]

reflection. [4]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد کاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان ابتدایی

اهداف ویژه:­1- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)

2-تعیین اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به  عناصر اساسی  برنامه درسی  (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.

3-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت بهره گیری مدیران و مربیان  از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .

1-5 سوالات پژوهش

1- اندازه آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر  می باشد؟

2- اندازه آگاهی مدیران مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیوامیلیا چقدر می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید