2-1-3- سبک های پردازش هویت

2-1-3-1- مفهوم هویت

مقوله‏ای به نام هویت شاید پیشینه‏ای به بلندای تاریخ بشریت داشته باشد، یعنی از زمانی که بشر احساس نمود بایستی به کیستی و چیستی خود و این پرسش که من که و چه هستم پاسخ دهد، مقوله هویت شکل گرفت. نگاه دانشمندان از زوایای مختلف به این پدیده موجب تنوع و گوناگونی تعاریف آن شده می باشد و گزینش یک تعریف جامع از بین آنها کاری بس دشوار می باشد. از این رو کوشش می گردد بطور مختصر به بعضی از این تعاریف تصریح کنیم (کهولت، 1388).

معین (1364) در فرهنگ فارسی، هویت را چنین تعریف می کند: آن چه موجب شناسایی شخص می‏گردد یا به بیانی دیگر مجموعه ویژگی‏های فردی و خصوصیات رفتاری که از طریق آن فرد برای خود و دیگران قابل تعریف و شناسایی باشد هویت می باشد. در فرهنگ فارسی عمید (1363) نیز هویت، حقیقت شیء یا شخص که در برگیرنده صفات جوهری او باشد، شخصیت، ذات، هستی و وجود تعریف شده می باشد.

اما هویت در روانشناسی یکی از مشخصات شخصیت فرد به شمار می‏آید. چنان‏که در اغلب تعاریف هویت این مسئله نهفته می باشد که ما چه تعریفی از خود داریم.  برای مثال هویت تعریفی می باشد که فرد از خود و وجود خود می‏کند و در حقیقت او به پرسش‏هایی زیرا کیستم و چه می‏خواهم پاسخ می‏دهد و از طریق آن به ابعاد شخصیت خود نوعی هماهنگی و انسجام نسبی می‏بخشد (حاجیانی، 1379). در همین راستا ویلیام جیمز[1] هویت شخصی را مفهومی می‏داند که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم ناشی از تجربه تداوم و فرق می باشد. یعنی «خود» در طی زمان یکسان باقی می‏ماند در عین حالی که از دیگران متمایز می باشد (محسنی، 1375). به عقیده‏ی گروتوانت[2] (1997) احساس هویت شخصی به ترکیبی مشخص و مجزا از ویژگی‏های شخصیتی و سبک اجتماعی فرد تصریح دارد که او بوسیله آن خود را تعریف می‏کند و توسط دیگران شناخته می‏گردد. اریکسون (1962)‏، هویت را یک مفهوم سازمان یافته از «خود» می‏داند که از ارزش‏ها، باورها و اهدافی که فرد به آن پایبند می باشد تشکیل شده می باشد. او کارکرد هویت را ایجاد هماهنگی میان پندار فرد از خود به عنوان یک فرد بی‏نظیر و دارای ثبات و تصور دیگران می‏داند (ماسن و دیگران، 1377). برزونسکی (1993) هم‏راستا با اریکسون هویت را یک ساختار مفهومی می‏داند که متشکل از شرایط، لوازم و مفروضات مربوط به «خود» می باشد، به بیانی دیگر هویت یک مفهوم دقیق از «خود» می باشد. در تعاریف دیگر از سوی بعضی صاحب نظران و محققان در حوزه هویت به اهمیت آن به عنوان یک نیاز اساسی در طول زندگی بشر تأکید شده می باشد. مانند (گلاسر[3]‏، 1382) که تنها نیاز اساسی بشر را نیاز به هویت دانسته می باشد یعنی «اعتقاد به این که ما فردی متمایز از دیگران و همچنین شخص مهم و باارزشی هستیم». او هویت را جزء جدا نشدنی زندگی همه بشر‏ها و در همه فرهنگ ها می‏داند که از لحاظ تولد تا مرگ ادامه می‏یابد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی

[1]– William James

[2]– Grotevant

[3]– Glasser

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت می باشد؟
  • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت می باشد؟
  • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید