لوسمنویچ  ویگوتسکی[1] ( 1934 – 1896 )

ویگوتسکی در سال 1896 به دنیا آمد و در زمان انقلاب سال 1917 دانشجوی دانشگاه مسکو بود. او در زمینه ادبیات، علوم اجتماعی، فلسفه و هنرها دانش وسیعی آموخت و در سال 1924 به روانشناسی روی آورد. ده سال بعد در سال 1934 در سن سی و هشت سالگی از بیماری سل در گذشت. او از نظرات و فعالیت های معاصران اروپایی عمده خود مانند اشترن، کلاپارد، پیاژه و گشتالتیست ها و اعضای مکتب وستبرک به خوبی آگاه بود. با کار پراگماتیست های آمریکایی، ثوراندایک، واتسون و مکتب رفتار گرایی نیز کاملا آشنایی داشت. با این همه او از لحاظ علایق و شیوه برخورد، بیشترین نزدیکی را با پیاژه داشت، و دلبستگی اش بیشتر به روانشناسی زبان، فرایند های دخیل در فراگیری زبان، مسائلی از قبیل اختلال مغزی ناتوانی در سخن گفتن، و مهم تر از همه ارتباط میان تکامل زبان و رشد فکری بود. در سال 1938 مجموعه ای از مقالات او گرد آمد و تحت عنوان اندیشه و زبان به چاپ رسید. این اثر به موازات، در تکمیل و در تعارض با کار پیاژه، کمک های ویگوتسکی و همکارانش را جمع بندی می نمود. مسیر رشد فکری بچه های کوچک را ترسیم می نمود و آن را با تکامل زبان و نقشی که آموزش و آگاهی دراین میان برعهده دارندارتباط می داد.    ( کانل، ترجمه: افشار، 1368، ص 443 )

ویگوتسکی جنبه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را در رشد شناختی بسیار با اهمیت می داند. او در تبیین اهمیت عوامل سه گانه بالا کارکردهای ذهنی را به دو دسته زیر تقسیم می کند:

  • کارکرد های نخستین ذهنی  2 – کارکردهای عالی ذهنی

کارکرد های نخستین به توانایی های طبیعی و ناآموخته ی بشر مانند توجه کردن، حس کردن، و ادراک کردن تصریح می کنند. در­ جریان رشد یا تحول، این کارکردهای نخستین ذهنی تدریجا به کارکردهای عالی ذهنی، یعنی حل مسئله و تفکر، تغییر می یابند. این تغییر از کارکرد های نخستین به کارکردهای عالی ذهنی اکثرا از راه تاثیر فرهنگ و در زمینه تاریخی­– اجتماعی­ میسر می باشد. (سیف، 1380، ص 217 )

یکی از مفاهیم عمده ای که چگونگی تبدیل روابط اجتماعی به کارکردهای ذهنی را نشان می دهد مفهوم درونی سازی [2] می باشد. ویگوتسکی می گوید گفتار خود محورانه گفتار اجتماعی می باشد که جریان درونی سازی به سوی گفتار درونی را نشان می دهد. او در تحول یا رشد زبان سه دوره را متمایز می سازد: گفتار اجتماعی، گفتار خود محورانه، گفتار درونی. آغاز گفتار اجتماعی یا گفتار بیرونی ظاهر می گردد. تأثیر این گفتار کنترل رفتار دیگران می باشد. مثلا وقتی که کودک به مادر می گوید « شیر می خواهم » یا «بیا »،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه شناسایی تفاوت ملامت دیگران در میان دختران فراری و عادی

« برو» از این طریق به کنترل رفتار دیگران اقدام می کند. این نوع گفتار پیش از سن 3 سالگی ظاهر می گردد.

پس از گفتار اجتماعی، گفتار خود محورانه پدیدار می گردد که مرحله انتقالی گفتار بیرونی به گفتار درونی می باشد. در این مرحله کودکان غالبا با خودشان صحبت می کنند به این مقصود که رفتار خود را کنترل نمایند. برای مثال در حین انجام کارها آن چیز که را که انجام می دهند به زبان می آورند. گفتار خود محورانه بین 3 تا 7  سالگی رخ می دهد. ( همان، ص 218 )

[1]. Lev  semenovich  vygotsky

[2]. Internalization

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.

اهداف ویژه:­1- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)

2-تعیین اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به  عناصر اساسی  برنامه درسی  (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.

3-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت بهره گیری مدیران و مربیان  از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .

1-5 سوالات پژوهش

1- اندازه آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر  می باشد؟

2- اندازه آگاهی مدیران مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیوامیلیا چقدر می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید